Contacte

Per contactar amb els organitzadors enviar correu electrònic a l’adreça lligafons@uar.es

Centre Excursionista de Rubí

Plaça de Pompeu Fabra, 08191 Rubí, Barcelona

Tel. +34 935 88 71 70

cer@rubicer.cat

Unió Atlètica Rubí

Avinguda de les Olimpíades, 0, 08191 Rubí, Barcelona

Tel. +34 935 88 71 70

uar@uar.es